Розділ II. Клітинний рівень організації життя

1. Структура клітини і її компонентів

Лекція 8. Клітина – основна структурно-функціональна одиниця живої природи

Лекція 9. Хімічний склад та організація клітинних мембран. Надмембранні та під мембранні комплекси.

Лекція 10. Одномембранні та двомембранні органели клітини. Їх будова та функції.

Лекція 11. Ядро, його будова та функції. Немембранні органели клітини.

Лекція 12. Фотосинтез, його значення. Хемосинтез.


2. Клітина як цілісна система. Тканини

Лекція 13. Клітинний цикл. Мітоз.Мейоз.

Лекція 14. Обмін речовин та перетворення енергії.

Лекція 15. Пластичний обмін речовин. Біосинтез білка

Лекція 16. Тканини багатоклітинних організмів. Тканини рослин.

Лекція 17. Тканини багатоклітинних організмів. Тканини тварин.