Розділ III. Організмовий рівень організації життя

1. Неклітинні форми життя і одноклітинні організми

Лекція 18. Віруси - неклітинні форми життя

Лекція 19. Різноманітність прокаріот та одноклітинних еукаріот.


2. Багатоклітинні організми

Лекція 20. Особливості організації і життєдіяльності багатоклітинних організмів.

Лекція 21. Нестатеве та вегетативне розмноження організмів.

Лекція 22. Статеве розмноження. Гаметогенез та запліднення.

 

3. Закономірності спадковості і мінливості

Лекція 23. Генетика як наука.

Лекція 24. Закони спадковості.

Лекція 25. Проміжний характер успадкування.

Лекція 26. Хромосомна теорія спадковості.

Лекція 27. Закономірності мінливості.

Лекція 28. Мутаційна мінливість.


4. Генотип як цілісна система. Генетика в житті і діяльності людини

Лекція 29. Генотип як цілісна система.

Лекція 30. Генетика популяцій.

Лекція 31. Генетичні основи селекції організмів.

Лекція 32. Основні напрями сучасної біотехнології.


5. Індивідуальний розвиток організмів і їх поведінка

Лекція 33. Онтогенез.

Лекція 34. Життєвий цикл у рослин і тварин.