Розділ III. Організмовий рівень організації життя

1. Неклітинні форми життя і одноклітинні організми

Лекція 18. Віруси - неклітинні форми життя

Лекція 19. Різноманітність прокаріот та одноклітинних еукаріот.


2. Багатоклітинні організми

Лекція 20. Особливості організації і життєдіяльності багатоклітинних організмів.

Лекція 21. Нестатеве та вегетативне розмноження організмів.

Лекція 22. Статеве розмноження. Гаметогенез та запліднення.

 

3. Закономірності спадковості і мінливості

Лекція 23. Генетика як наука.

Лекція 24. Закони спадковості.

Лекція 25. Проміжний характер успадкування.

Лекція 26. Хромосомна теорія спадковості.

Лекція 27. Закономірності мінливості.

Лекція 28. Мутаційна мінливість.


4. Генотип як цілісна система. Генетика в житті і діяльності людини

Лекція 29. Генотип як цілісна система.

Лекція 30. Генетика популяцій.

Лекція 31. Генетичні основи селекції організмів.

Лекція 32. Основні напрями сучасної біотехнології.


5. Індивідуальний розвиток організмів і їх поведінка

Лекція 33. Онтогенез.

Лекція 34. Життєвий цикл у рослин і тварин.

Розділ II. Клітинний рівень організації життя

1. Структура клітини і її компонентів

Лекція 8. Клітина – основна структурно-функціональна одиниця живої природи

Лекція 9. Хімічний склад та організація клітинних мембран. Надмембранні та під мембранні комплекси.

Лекція 10. Одномембранні та двомембранні органели клітини. Їх будова та функції.

Лекція 11. Ядро, його будова та функції. Немембранні органели клітини.

Лекція 12. Фотосинтез, його значення. Хемосинтез.


2. Клітина як цілісна система. Тканини

Лекція 13. Клітинний цикл. Мітоз.Мейоз.

Лекція 14. Обмін речовин та перетворення енергії.

Лекція 15. Пластичний обмін речовин. Біосинтез білка

Лекція 16. Тканини багатоклітинних організмів. Тканини рослин.

Лекція 17. Тканини багатоклітинних організмів. Тканини тварин.